Spoločnosť KV - PROJEKT s.r.o.vznikla v roku 2008 ako prirodzené vyústenie niekoľkoročnej spolupráce dvoch odborníčok v projektovaní a inžinieringu najmä stavieb bytových,občianskych a priemyselných

Ing. Viery Hatalovej –autorizovanej stavebnej inžinierky a
Ing. Kataríny Ihnatišinovej - autorizovanej architektky.

Spoločným mottom bolo i dnes po vyprofilovaní firmy ostalo :