KV PROJEKT - kontakt


osvedčenie

Sídlo firmy : KV-PROJEKT s.r.o.,Rosina 1003, 01322 Rosina

Ateliér : Nová IBV v Rosine nad kostolom napravo 6.RD na pravej strane v smere na amatérske letisko

Telefonický kontakt: Ing. Viera Hatalová – konateľ 0911777424

Internetový kontakt - mail: kvprojekt@kvprojekt.sk, kvprojekt1@gmail.com

Ostatné údaje:
IČO: 44 120 052
DIČ: 2022608126
IČ DPH: SK 2022608126

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro,vložka 20577/L

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava,pobočka Žilina
Č. účtu: 2923843988/1100
IBAN SK09 1100 0000 0029 2384 3988
BIC (SWIFT) TATRSKBX