Firma KV PROJEKT - referencie


OBRAZOVÁ GALÉRIA PRÁC KV-PROJEKTU s.r.o.


Rezidencia ÁTRIUM v Žiline na Štefánikovej ul.41- 2008 až 2011 štúdia,projekt pre SP,realizačný projekt,inžinierska činnosť,činnosť autorského dozoru
Rezidencia Atrium v Žiline Rezidencia Atrium v Žiline Rezidencia Atrium v Žiline

IBV v Rosine - 5 novostavieb RD- 2008 až 2011 Manažérska činnosť v stavebnom sektore a dodávok materiálu IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine IBV v Rosine

Novostavba RD v Bytčici - 2008 až 2010 štúdia,projekt pre SP,realizačný projekt,činnosť autorského dozoru,stavebného dozoru,technického dozoru objednávateľa,manažovanie prác a dodávok materiálu
Novostavba RD v Bytčici Novostavba RD v Bytčici Novostavba RD v Bytčici Novostavba RD v Bytčici

Zateplenie RD v Likavke - júl 2010 vizualizácia,technický dozor objednávateľa,manažovanie prác a dodávky materiálu
zateplenie RD v likavke zateplenie RD v likavke

Rekonštrukcia chaty na Donovaloch - 2010 až 2011 projekt interiérových úprav,vizualizácie,technický dozor objednávateľa,manažovanie prác a dodávok materiálu
Rekonštrukcia chaty - Donovaly Rekonštrukcia chaty - Donovaly Rekonštrukcia chaty - Donovaly Rekonštrukcia chaty - Donovaly Rekonštrukcia chaty - Donovaly Rekonštrukcia chaty - Donovaly

Novostavba RD v Rosine - 2010 až 2011 projekt pre SP/zmena stavby pred dokončením/,realizačný projekt,činnosť autorského dozoru,stavebného dozoru,technického dozoru objednávateľa,manažovanie prác a dodávok materiálu
Novostavba RD v Rosine Novostavba RD v Rosine Novostavba RD v Rosine Novostavba RD v Rosine Novostavba RD v Rosine

Novostavba RD v Budatíne - apríl až október 2011 stavebný dozor
Novostavba RD v Budatíne Novostavba RD v Budatíne Novostavba RD v Budatíne

Prístavba a nadstavba RD v Rosine - september 2011 štúdia, projekt pre SP,realizačný projekt,činnosť autorského dozoru,stavebného dozoru,technického dozoru objednávateľa,manažovanie prác
Nadstavba RD v Rosine Nadstavba RD v Rosine Nadstavba RD v Rosine Nadstavba RD v Rosine Nadstavba RD v Rosine Nadstavba RD v Rosine

Oprava balkóna na BD na Hornom Vale 21 v Žiline – október 2011 činnosť technického dozoru objednávateľa,manažovanie prác a dodávok materiálu
Oprava balkóna na BD Žilina Oprava balkóna na BD Žilina

IBV v Tepličke n/Váhom - 16 RD 2009 - 2010 Štúdie, DUR, projekty pre SP, inžiniering
IBV Teplička IBV Teplička IBV Teplička IBV Teplička IBV TepličkaOBRAZOVÁ GALÉRIA a ZOZNAM VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH PRÁC

z archívu Ing. Viery Hatalovej- autorizovanej stavebnej inžinierky pred rokom 2008


Dostavba a nadstavba polyfunkčného objektu na Štefánikovej 203 v Žiline - projekt pre SP,realizačný projekt - 2007
Rezidencia Atrium

Rezidencia Lesopark v Žiline - hlavný projektant architektúry a HIP pre projekt SP,realizačný projekt - 2005 až 2006
Rezidencia Lesopark Rezidencia Lesopark Rezidencia Lesopark

Drevenice Terchová – štúdie -2007
Drevenice Terchová Drevenice Terchová Drevenice Terchová Drevenice Terchová

Projekty zateplení 10 bytových domov – projekty pre SP - 2005 až 2008
Novostavba bytového domu Žilina

Administratívna budova KIA MOTORS v Tepličke n/Váhom – časť architektúra PSP-2005
Novostavba polyfunkčného domu Celulózka

IBV Mojš II. etapa – dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia -2008
Bungalov Hliník Bungalov Hliník Bungalov Hliník

Novostavba bytového domu na ul.Republiky v Žiline –štúdia,projekt pre SP,realizačný projekt - 2004 -2005

Novostavba polyfunkčného domu v Žiline-Celulózke -štúdia,projekt pre SP 2004

Nadstavba penziónu v Rajeckej Lesnej – štúdia,projekt pre SP – 2005

Novostavba penziónu v Stupave – štúdia,projekt pre SP – 2004

Rekonštrukcia stolárskej haly v Mojši – štúdia,projekt pre SP – 2004

Prestavba ľudovej jedálne v Žiline /pre JEDNOTU SD/ - projekt pre SP-1998

Prestavba a nadstavba budovy krajského súdu v Žiline – štúdia,projekt pre SP,realizačný projekt,projekt interíérov – 1996,1997

Prístavba haly mliekárenských výrobkov v OLMA Olomouc - štúdia,projekt pre SP – 1993

Okolo 230 projektov rodinných domov - 1992 až 2008