Scroll to top
sk

Projektovanie a inžiniering bytových,
občianskych a priemyselných stavieb

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.


Ing. Viera Hatalová

Ing. Viera Hatalová

konateľ

Tel.: +421 911 777 424
Email: kvprojekt1@gmail.com
Email: kvprojekt@kvprojekt.sk

Fakturačné údaje

KV – PROJEKT, s.r.o.
Rosina 1003
013 22 Rosina

IČO:  44 120 052
DIČ:  2022608126


Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina
Č. účtu:  2923843988/1100
IBAN  SK09  1100 0000  0029  2384 3988
BIC (SWIFT)   TATRSKBX