Scroll to top
sk

ČO PONÚKAME

Podávame pomocnú ruku pri orientovaní sa pri investíciách v stavebnom sektore: začínajúc radami pri výbere pozemku, vhodnej stavby pre konkrétneho zákazníka, dodanie projektovej dokumentácie podľa platnej legislatívy – Stavebný zákon; následne zabezpečenie vydania nutných rozhodnutí pre realizáciu stavby taktiež podľa platnej legislatívy; pomoc pri výbere zhotoviteľa stavby; dozorná činnosť počas realizácie stavebného diela vrátane kolaudácie stavby.

A ak ti ostane radosť, nadšenie a dobrý pocit pri vypracovávaní každého projektu, pri návšteve každej stavby  aj v piatej dekáde tvojho profesného života, prácu máš stále ako zábavu, pracuješ v tíme  vyznávajúcom rovnaké životné hodnoty – nie je to tvoje životné víťazstvo?

KTO SME

Ak od žiaka na základnej škole snívate, že raz budete projektovať a dozorovať budovy ako váš strýko – známy slovenský architekt a tiež jeho brat – môj otec, a od 15.tich  rokov už vždy počas celých prázdnin brigádujete v projektovom ústave so slušnými skúsenosťami kresličky i konštruktérky, skončíte vysokú školu technickú s vyznamenaním,  potom  naplniť svoju víziu mať vlastnú projektovú kanceláriu po roku 1991 nie je až taký problém.

Začala som ako živnostníčka a od roku 2008 ako spolumajiteľka spoločnosti KV-PROJEKT s.r.o., ktorá vznikla ako prirodzené vyústenie spolupráce dvoch zanietených techničiek pre projektovanie a inžiniering najmä stavieb bytových, občianskych a priemyselných – mňa Viery Hatalovej, autorizovanej stavebnej inžinierky a Ing. Kataríny Ihnatišinovej- autorizovanej architektky.

PREČO MY

Spoločným mottom bolo i dnes po vyprofilovaní firmy ostalo:

– architektonicko-poradenskou, projektovou, inžinierskou, dozornou a manažérskou činnosťou vychádzať v ústrety investorovi, ktorý sa rozhodne zveriť nám do rúk svoje finančné prostriedky s požiadavkou navrhnúť a zrealizovať kvalitné stavebné dielo

– technicko-ekonomickou činnosťou kontrolovať finančný tok investičných nákladov stavebníka už vo fáze vypracovania štúdie, projektu stavby, realizačného projektu a takto zabezpečiť dodržanie požadovaného nákladu stavby, úsporu  financií

– projektovanie na mieru – podľa finančných zdrojov investora

– kvalitnou projektovou a dozornou činnosťou vylúčiť z realizácie nevhodné –technicky, technologicky i materiálovo zastaralé riešenia

– flexibilnosť skúsených inžinierov počas všetkých fáz od projektovej až po realizačnú