Scroll to top
sk

„Desatoro“ rád pre budúcich stavebníkov rodinných domov

Business | projektman projektman - 23. novembra 2023

„Desatoro“ rád pre budúcich stavebníkov rodinných domov, ktoré ak budú dodržiavať aspoň pri realizácii hrubej stavby, nespôsobia im vrásky na čele

  • pri vypracovaní projektu sa obráťte na skúseného projektanta, ktorý je dobrý nielen v dispozičných riešeniach, ale ovláda všetky materiály na rozsiahlom stavebnom trhu vrátane ich vlastností, pozná ich ceny. Jedine ten vám „ušije„  dom podľa vašich predstáv. Je potrebné povedať mu sumu, do ktorej  by sa mal zmestiť, až potom pri ocenenení rozpočtárom nie ste sklamaní. Aj tí, ktorí ste sa rozhodli pre katalógový dom neváhajte osloviť skúseného projektanta o radu. Ide o vaše väčšinou celoživotné rozhodnutie, do ktorého sa vyplatí investovať. Bežne pri recenziách takýchto projektov, ak doporučím stavebníkovi jednoduchšiu konštrukciu, či detail môže tým ušetriť až tisíce EUR.
  • projektový zámer si ešte vo fázi štúdie dajte posúdiť priateľom, kamarátom, kolegom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s navrhovaním i realizáciou rodinných domov. Požiadajte o názor aj tých, ktorí už bývajú vo vlastnom dome a majú skúsenosti užívateľov. Položte im otázku: „Keby ste sa teraz rozhodovali pre stavbu RD čo by ste dali naprojektovať a z akých materiálov by to malo byť?“
  • ak budete mať v ruke vypracovaný projekt dajte si vypracovať položkovitý rozpočet skúsenému rozpočtárovi. Tento si potom dajte aj s projektom prekontrolovať fakturantovi alebo stavbyvedúcemu v stavebnej firme, čo prichádza denne do styku s položkami rozpočtov a uvidíte, čo všetko vám tam ešte doplní.
  • ak už ste sa rozhodli z akého materiálu bude hrubá stavba vášho domu potom oslovte regionálneho zástupcu firmy aby vám venoval nejaký čas a oboznámil vás s čím vám môže spoločnosť pomôcť. Všetky firmy majú dnes k dispozícii videá z realizácie podobných stavieb, fotodokumentácie. Nie všetko je ihneď na internetových stránkach, najmä u noviniek to nejaký čas mešká. Tiež vám bude vedieť povedať o pripravovaných novinkách firmy, cenových akciách a pod.
  • až po týchto krokoch oslovte min. 3 dodávateľov stavebných prác s vypracovaním cenovej ponuky. U všetkých si preverte ich doterajšie práce; pýtajte sa najmä bývalých stavebníkov, teraz už užívateľov ako boli a sú spokojní s kvalitou realizovaných prác. To isté platí ak sa rozhodnete pre viacerých dodávateľov.
  • nikdy sa nenechajte nahovoriť na zmeny materiálov, technológií, detailov počas realizácie stavby bez súhlasu projektanta.
  • ak nie ste stavebný technik oslovte človeka, ktorý robí činnosť stavebného dozora alebo človeka, ktorý denne kontroluje stavebné práce /majster, stavbyvedúci/ aby vám priebežne pomáhal s kontrolou kvality vykonávaných prác.
  • so zvolenou realizačnou firmou uzatvorte písomnú zmluvu; dohodnite vhodný splátkový kalendár ako i všetky podmienky realizácie.Nutnou súčasťou zmluvy musí byť aj podrobný položkovitý rozpočet stavby. Stavebného dozora predstavte firme, uveďte ho do zmluvy.
  • predkladané súpisy vykonaných prác dôsledne overujte Vy osobne alebo stavebný dozor. Jednotlivé položky porovnávajte s odsúhlaseným položkovitým rozpočtom, ak nájdete nezrovnalosť vráťte na prepracovanie. Takto vždy budete vedieť, v ktorej etape stavby sa nachádzate po finančnej aj realizačnej stránke.
  • po prevzatí prác a ich vyplatení urobte krátky zápis, stačia štyri vety /u veľkých stavieb tzv. preberací protokol/. Neviete kedy sa vám zíde.