Scroll to top
sk

Manažérska činnosť v stavebnom sektore

Manažérska činnosť v stavebnom sektore si vyžaduje komplexný prístup, schopnosť rýchlo reagovať na zmeny a efektívnu spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami na projekte. Efektívny stavebný manažér musí byť schopný riadiť rôzne aspekty projektu s cieľom dosiahnuť úspešné a kvalitné výsledky.

– zabezpečovanie realizácie stavieb do rozpočtového nákladu 300 tis EUR, pre ktoré sme vypracovali PD u nás
– zabezpečenie realizácie drobných stavebných prác /opravy balkónov, sanácie suterénnych priestorov, výmeny dlažieb a obkladov, zateplenia RD, rekonštrukcií rodinných domov, chát…/

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.