Scroll to top
sk

Projektová činnosť

Projektová činnosť v stavebníctve si často vyžaduje úzku spoluprácu medzi projektovým tímom, architektmi, inžiniermi, subdodávateľmi a ďalšími zúčastnenými stranami. Úspešné riadenie projektov v stavebníctve prináša efektívnosť, dodržiavanie termínov, minimalizáciu nákladov a dosiahnutie vysokej kvality finálnej stavby.

– vypracovanie architektonických štúdií hlavne bytových domov, polyfunkčných domov, penziónov, komplexov IBV, priemyselných hál, remeselných dielní, RD
– dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
– dodávky kompletných projektov stavby v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia /architektúra, statika, vykurovanie, elektro, zdravotechnická inštalácia…/
– vypracovanie realizačného projektu stavby vrátane výkazu výmer alebo rozpočtu
– vypracovanie dokumentácie skutkového stavu objektu

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.